Редовна настава
Индивидуални час .................. 2.000
Пакет од 10 часова ................. 17.000
Групни час ................................... 1.400

Такмичења
Индивидуални час .................. 2.500
Пакет од 10 часова ................. 22.000
Групни час ................................... 1.800

Пријемни (матура)
Индивидуални час .................. 2.400
Групни час ................................... 2.000
Цео курс (15 термина) ........ 22.500

Редовна настава
Индивидуални час .................. 2.300
Пакет од 10 часова ................. 20.000
Групни час ................................... 1.600

Такмичења
Индивидуални час .................. 3.000
Пакет од 10 часова ................. 25.000
Групни час ................................... 2.000

Пријемни
Индивидуални час .................. 2.800
Групни час ................................... 2.400
Цео курс (25 термина) ........ 45.000

ФИЗ - Механика, Термодинамика
Индивидуални час .................. 3.000
Пакет од 10 часова ................. 26.000
Групни час ................................... 2.300

ЕТФ, МАШ, ТЕХ...-Физика 1,2
Индивидуални час .................. 2.500
Пакет од 10 часова ................. 22.000
Групни час ................................... 1.800

Write A review