ПРОГРАМИРАЊЕ И ИНФОРМАТИКА :

Редовна настава
Индивидуални час ................... 2.000
Пакет од 10 часова .................. 17.000
Групни час .................................... 1.400

Такмичења
Индивидуални час .................. 2.500
Пакет од 10 часова ................. 22.000
Групни час .................................... 1.800

 

СРПСКИ :

Пријемни (матура)
Индивидуални час .................. 2.400
Групни час ................................... 2.000
Цео курс (20 термина) ........ 30.000

 

ПРОГРАМИРАЊЕ И ИНФОРМАТИКА :

Редовна настава
Индивидуални час ................... 2.300
Пакет од 10 часова .................. 20.000
Групни час .................................... 1.600

Такмичења
Индивидуални час .................. 3.000
Пакет од 10 часова ................. 25.000
Групни час .................................... 2.000

ПРОГРАМИРАЊЕ И ИНФОРМАТИКА :

Редовна настава
Индивидуални час ................... 2.500
Пакет од 10 часова .................. 22.000
Групни час .................................... 1.800

Write A review