Редовна настава ОЕТ 1,2
Индивидуални час .................. 2.300
Пакет од 10 часова ................. 20.000
Групни час ................................... 1.600

 

 

 

ЕТФ - ОЕТ 1,2
Индивидуални час .................. 3.500
Пакет од 10 часова ................. 28.000
Групни час ................................... 2.200

Остали Факултети
Индивидуални час .................. 2.500
Пакет од 10 часова ................. 22.000
Групни час ................................... 1.800

 

 

 

А1 ПМФ - Анализа 1,2
Индивидуални час.................. 3200 РСД
Групни час................................... 2000 РСД
Б1 ЕТФ, ФИЗ - Математика 1,2
Индивидуални час.................. 2800 РСД
Групни час.................................... 1800 РСД
Ц1 МАШ,ФОН, САОБ, ГРАЂ, ТЕХ - Математика 1,2
Индивидуални час.................. 2500 РСД
Групни час.................................... 1600 РСД
Д1 ПОЉ, ЕКО,ВИШЕ - Математика 1,2
Индивидуални час.................. 2200 РСД
Групни час................................... 1400 РСД

Write A review