Редовна настава
Индивидуални час .................. 2.000
Пакет од 10 часова ................. 17.000
Групни час ................................... 1.400

Такмичења
Индивидуални час ................... 2.500
Пакет од 10 часова .................. 22.000
Групни час .................................... 1.800

Пријемни (матура)
Индивидуални час ................... 2.400
Групни час .................................... 2.000
Цео курс (25 термина) ......... 38.000

Редовна настава
Индивидуални час .................. 2.300
Пакет од 10 часова ................. 20.000
Групни час ................................... 1.600

Такмичења
Индивидуални час .................. 3.000
Пакет од 10 часова ................. 25.000
Групни час ................................... 2.200

Пријемни
Индивидуални час .................. 2.800
Групни час ................................... 2.400
Цео курс (40 термина) ........ 65.000

ПМФ - Анализа 1,2
Индивидуални час .................. 3.000
Пакет од 10 часова ................. 26.000
Групни час ................................... 2.300

ЕТФ, ФИЗ - Математика 1,2
Индивидуални час .................. 2.800
Пакет од 10 часова ................. 24.000
Групни час ................................... 2.000

Остали Факултети - Математика 1,2
Индивидуални час .................. 2.500
Пакет од 10 часова ................. 22.000
Групни час ................................... 1.800